Friday, 22-11-2019, 9:49 PM
AFgame                                               

Chi sẻ kiến thức lập trình - Các demo và ứng dụng mở


Welcome Guest
Menu
Demo - HTML Hack [3]
Java - Swing [5]
Java - 2D Graphics [1]
Java - IO [3]
Java - Audio [1]
Java - Lập trình mạng [2]
Java - Trí tuệ nhân tạo [7]
Java - Lập Trình Nâng Cao [5]
Java - BT Lập trình mạng [6]
Java - Common [2]
C# [1]
Android [15]
Database [1]
Jsp/Servlet [5]
Application [1]
Tài liệu [3]
Thành viên đăng bài [0]
Nơi dành cho thành viên đăng các bài viết hoàn chỉnh hoặc các câu hỏi
Search
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Phân quyền trong tomcat kết nối cơ sở dữ liệu
14-05-2012, 9:28 PM
Bạn làm tương tự như bài Phân quyền trong tomcat.
Sau đó bạn mở file server.xml của tomcat để cấu hình vào.Ví dụ file server.xml của tôi nằm ở E:\Program\Tomcat 6.0\conf
Bạn copy đoạn code sau vào:

<Realm className="org.apache.catalina.realm.JDBCRealm"
    driverName="com.mysql.jdbc.Driver"
    connectionURL="jdbc:mysql://localhost:3306/musiconline"
    connectionName="root"
    connectionPassword=""
    userTable="user" 
    userRoleTable="user"
    userNameCol="UserName" 
    userCredCol="Password"
    roleNameCol="ROLE"
    />

driverName="com.mysql.jdbc.Driver": driver kết nối với csdl mysql
connectionURL="jdbc:mysql://localhost:3306/musiconline : đường dẫn đến cơ sở dữ liệu.csdl của tôi là musiconline
connectionName="root" : user của mysql.User của tôi là root.
connectionPassword="" : password của mysqlo.Pass của tôi là rỗng.
userTable="user" : tên bảng cở sở dữ liệu.Bảng này chứa cột username và cột password để đăng nhập phân quyền.Bảng của tôi ở đây tên user.
userRoleTable="user" : tên bảng cở sở dữ liệu.Bảng này chứa cột quyền truy cập(bảng của tôi cột này tên là role) của user là gì.Bảng của tôi đây là user.
userNameCol="UserName"  : cột trong csdl chứa username để đăng nhập.
userCredCol="Password" : cột trong csdl chứa password để đăng nhập.
roleNameCol="ROLE" : cột chứa quyền của user.

Nếu bạn cấu hình trong web.xml quyền đăng nhập là manager thì dữ liệu cột role của bạn phải là manager mới đăng nhập vào được.
Category: Jsp/Servlet | Added by: Jack | Tags: thiensuhanhphuc18, thong, Demo, java, khanh, tomcat, as_fancy, Jackie, tuan, afgame
Views: 1791 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Giới Thiệu
Nghe Radio Zing
- Nhiều kênh
- Thêm kênh tùy thích
- Hẹn giờ tắtHát karaoke arirang
- Tìm kiếm nhanh chóng
- Hát thoải mái
- Nhạc beat Arirang chính hãng

Copyright AFgame © 2019
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
Create a free website with uCoz