Friday, 22-11-2019, 10:25 PM
AFgame                                               

Chi sẻ kiến thức lập trình - Các demo và ứng dụng mở


Welcome Guest
Menu
Demo - HTML Hack [3]
Java - Swing [5]
Java - 2D Graphics [1]
Java - IO [3]
Java - Audio [1]
Java - Lập trình mạng [2]
Java - Trí tuệ nhân tạo [7]
Java - Lập Trình Nâng Cao [5]
Java - BT Lập trình mạng [6]
Java - Common [2]
C# [1]
Android [15]
Database [1]
Jsp/Servlet [5]
Application [1]
Tài liệu [3]
Thành viên đăng bài [0]
Nơi dành cho thành viên đăng các bài viết hoàn chỉnh hoặc các câu hỏi
Search
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Tạo CSDL với text file
20-06-2012, 11:28 PM
Đầu tiên chúng ta sẽ có mẫu text file như sau:

Duy Khanh    08130041
Nguyen Thong    08130087
Dinh Tuan    08130137

Tên và mssv cách nhau bới dấu tab

Giao diện chúng ta kéo thả như hình


Các phương thức:

1. Tạo file text
private void btCreateDataToTextFile_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            FileStream fs = File.Create("D:\\linh tinh\\project mau\\csdl_voi_text_file\\sv.txt", 1024);
            UTF8Encoding ec = new UTF8Encoding();
            //Luu sv
            byte[] sv1 = ec.GetBytes("Duy Khanh\t08130041\r\n");
            fs.Write(sv1, 0, sv1.Length);
            byte[] sv2 = ec.GetBytes("Nguyen Thong\t08130087\r\n");
            fs.Write(sv2, 0, sv2.Length);
            byte[] sv3 = ec.GetBytes("Dinh Tuan\t08130137\r\n");
            fs.Write(sv3, 0, sv3.Length);
            fs.Close();
            MessageBox.Show("Lu thanh cong!");
        }

2. Load nội dung text file đưa lên giao diện (Datagrid)
private void btLoad_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            StreamReader sr = File.OpenText("D:\\linh tinh\\project mau\\csdl_voi_text_file\\sv.txt");
            String line = null;
            while ((line = sr.ReadLine()) != null)
            {
                //danh sach cac ki tu can cat chuoi
                char[] delimiterChars = {'\t', ' '};
                //ket qua cat chuoi cua \t va khoang trang se duoc HO TEN   MSSV
                String[] ho_ten_mssv = line.Split(delimiterChars);
                //add ket qua vao datagridview
                dataGridView1.Rows.Add(ho_ten_mssv);
              
            }
            sr.Close();
        }


Category: C# | Added by: as_fancy | Tags: asfancy, text file, csdl, afgame, c#
Views: 1400 | Rating: 3.7/3
Total comments: 0
Giới Thiệu
Nghe Radio Zing
- Nhiều kênh
- Thêm kênh tùy thích
- Hẹn giờ tắtHát karaoke arirang
- Tìm kiếm nhanh chóng
- Hát thoải mái
- Nhạc beat Arirang chính hãng

Copyright AFgame © 2019
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
Create a free website with uCoz